Producentansvar, vad innebär det egentligen?

Du kanske har hört talas om att det ska införas producentansvar för textilier i Sverige och kanske funderar du på vad det innebär.

Vi kör en kort sammanfattning. I korthet betyder producentansvar att den leverantör som sätter en produkt på marknaden också är ansvarig för att se till att produkten kan återvinnas eller tas om hand när kunden har använt produkten färdigt.
I Sverige utreds nu ett producentansvar för textilbranschen och det väntas införas 2023