DISKREPANSEN MELLAN VETENSKAPEN OCH VERKLIGHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tack vare forskningen kring hållbarhet och klimatpåverkan finns idag en djup förståelse och insikt om textilbranschens verkliga påverkan på planet, djur, växter och människor. Vi börjar också förstå mer om de komplexa samband som hänger ihop för att kunna mäta den verkliga klimatpåverkan och hållbarhetseffekten av klädproduktionen.