SustainaSearch samarbetar med ny aktör som vill ändra spelreglerna inom e-handel

För att hållbarhet inom modebranschen ska vara på riktigt handlar det inte bara om att ställa om produktionsprocesserna. Det handlar om att ställa om köpprocesserna och hitta nya affärsmodeller. No Perfect Shop och SustainaSearch i samarbete.