Certifieringar

Miljömärkningar

Det kan verka förvirrande att Sverige har flera märkningssystem, men det bidrar faktiskt till miljömärkningens framgångar. De olika systemen stödjer och driver på varandra. Eftersom miljömärkta varor ofta säljer bättre blir det viktigt för producenterna att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. Fler och fler producenter hänger med i utvecklingen för att inte hamna i skymundan av mer …

Miljömärkningar Läs mer »

Vilse i certifieringsdjungeln?

Certifiering-vad betyder det? Certifiering kommer från det latinska ordet certi´fico –”bekräfta”. En certifiering är en typ av intyg eller ett bevis på att ett visst mått av förtroende har getts en produkt, tjänst, process eller person. Vanligtvis är certifieringen utfärdad av ett certifieringsorgan. Vad är certifiering? En organisation eller ett företag kan certifiera sig mot …

Vilse i certifieringsdjungeln? Läs mer »