Producentansvar i cirkulära flöden

År 2025 ska alla medlemsländer i EU ha introducerat ett producentansvar. Rent konkret innebär det att producenterna måste ta tillvara på de textilier som sätts på marknaden. I ett projekt som drivs av Textile & Fashion 2030, har den nationella plattformen, tillsammans med flertalet branschorganisationer haft som mål att skapa en samsyn kring de utmaningar …

Producentansvar i cirkulära flöden Läs mer »