Nya möjligheter med material av svamp

Det forskas just nu mycket på att ta fram nya användningsområden för material. Här berättar vi om hur svampar används i förpackningsmaterial och kan ge nytt värde till jordbruksavfall som annars har få andra användningsområden och lågt ekonomiskt värde.